Bilim insanları kadınları uyardı: ‘Kalp hastalığı riskini artırıyor’

Atlanta’da American College of Cardiology tarafından yapılan bilimsel bir çalışmaya göre, günde birden fazla veya haftada sekizden fazla alkollü içecek tüketen genç ve orta yaşlı kadınların koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığı, daha az içenlere göre önemli ölçüde yüksek olduğu ortaya kondu.

Bulgulara göre, riskin hem erkeklerde hem de kadınlarda yüksek olmakla birlikte, alkol ve kalp hastalığı arasındaki bağlantının özellikle kadınlarda daha güçlü göründüğü tespit edildi.

ABD merkezli Kaiser Permanente Kuzey Kaliforniya Sağlık Örgütü’nde tıbbi bakım alan 430 binden fazla 18 ila 65 yaş arası kişilerin verileri analiz edildi. Araştırmacılar, 2014-2015 yıllarında katılımcılar tarafından bildirilen alkol tüketim düzeyi ile bunu takip eden dört yıllık dönemde koroner kalp hastalığı teşhisleri arasındaki ilişkiyi analiz etti.

Araştırmacılar, ön tahminlerine dayanarak katılımcıların toplam alkol tüketimini düşük (haftada bir ila iki içki), orta (erkekler için haftada üç ila 14 içki ve kadınlar için haftada üç ila yedi içki) veya yüksek (erkekler için haftada 15 veya daha fazla içki ve kadınlar için haftada sekiz veya daha fazla içki) olarak kategorize etti.

Araştırmacılar verileri yaş, fiziksel aktivite, sigara kullanımı ve diğer kardiyovasküler risk faktörlerini dikkate alacak şekilde düzenledi.

Koroner kalp hastalığı insidansının alkol tüketimi arttıkça arttığı tespit edildi. Kadınlar arasında, yüksek alkol tüketimi bildirenlerin kalp hastalığı riski, düşük tüketim bildirenlere kıyasla %45 ve orta düzeyde tüketim bildirenlere kıyasla %29 daha yüksekti. Yüksek alkol tüketimi olan erkeklerin kalp hastalığına yakalanma olasılığı, orta düzeyde alkol tüketimi olan erkeklere kıyasla %33 daha fazlaydı.

Aşırı alkol tüketimi kategorisinde yer alanlar arasındaki fark daha büyük; bu kategorideki kadınların kalp hastalığına yakalanma olasılığı, orta düzeyde alkol tükettiğini bildiren kadınlara kıyasla %68 daha fazladır.

Buna karşılık, sonuçların orta ve düşük alkol tüketimi bildirenler arasında risk açısından önemli bir fark olmadığını gösterdiği kaydedildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x